Vilket affärsnätverk passar dig?

Affärsnätverk kan se ut på många olika sätt, och vara inriktade på många olika typer av affärer. Det kostar nästan alltid pengar att vara med i ett affärsnätverk, men framför allt så tar det en del tid i anspråk. Tid är pengar i alla verksamheter, men extra mycket för den som driver sitt eget företag. Därför kan man sällan kosta på sig att vara med i mer än ett nätverk.

Av denna anledning bör man ta reda på vilka nätverk som man har möjlighet att gå med i, och fundera på vilket man kan ha störst nytta av. Visst kan man byta om man märker att det nätverk man gått med i inte ger särskilt mycket, men man kommer att ha slösat tid vid det laget. Och tid är som bekant pengar.

Välja och vraka

När man står i begrepp att välja ett nätverk så är det framför allt tre saker som avgör: ort, bransch och om man säljer till konsumenter (B2C) eller till andra företag (B2B). Det finns även nätverk för grupper där man bedömer att behovet av inspiration är extra stort. Det finns exempelvis ett flertal nätverk runt om i landet som endast är öppna för kvinnliga företagare.

Många affärsnätverk tillåter bara ett medlemsföretag per bransch. Så är exempelvis fallet med BNI:s lokalföreningar. Ett sådant nätverk ger stora möjligheter att knyta affärskontakter, men det gäller bara att man lyckas komma med. Kanske finns det redan företag inom samma bransch i nätverket. En annan fördel med ett internationellt nätverk är att man kan knyta kontakter utomlands, men då gäller det att ens verksamhet kan sälja till utlandet. Det är svårare för en städfirma.

För en ensamföretagare kan det rent av löna sig att vara med i ett branschnätverk. En städfirma med en anställd kommer inte att konkurrera så mycket med andra inom samma bransch, som har samma storlek. Däremot kan man inspireras av varandra, och även göra gemensamma inköp för att få rabatt.