Trivsel på kontoret

Det finns flera faktorer som behöver samspela för att man ska trivas på sitt kontor man arbetar på, men vissa saker är självklart viktigare än andra – och det är upp till chefen att hitta vilka dessa saker och faktorer faktiskt är.

Att trivas på jobbet som anställd är viktigt både för ens egen hälsa och för företagets lönsamhet, och det är många faktorer som ska samspela för att medarbetarna ska trivas. Till exempel har ComputerSweden sammanställt en lista på saker som anställda till exempel motiveras av på jobbet, vilket också bidrar till en ökad lönsamhet och trivsel. Vad man bland annat tar upp är möjligheter till att göra karriär inom sitt yrkesområde och få känna sig betydelsefull inom sitt arbetslag. Men vad man däremot missat att ta med bland faktorerna man räknar upp är de yttre, i artikeln för hur man ska trivas på jobbet fokuserar man nämligen bara på de inre faktorerna hos de anställda. De är självklart också viktiga att fokusera på, men först kan det vara bra att ta tag i de yttre. Exempelvis att ha rent, snyggt och fräscht på kontoret är viktigt och har man inte det kan det vara bra att köpa in veckovis eller rent v daglig kontorsstädning av Kundia eller annan aktör inom trivselbranschen. För ens omgivning påverkar nämligen mer än man tror – och främst drabbade är kvinnor.

Kvinnor störs mest på kontoret

I en undersökning som Dagens Industri skriver om har man kommit fram till att de fysiska, yttre faktorerna på ett kontor påverkar mer än vad man tror och gör att de anställda störs under arbetsdagen. Och mest drabbade är kvinnor då man enligt undersökningen upptäck att kvinnor just har ett bättre öga för detaljer än vad män har. Så om en kaffekopp är lämnad på fel plats, om kollegans mobil plingar eller om de gemensamma ytorna är täckta av damm är det främst kvinnorna som kommer störas av detta. Men vems ansvar är det att råda bot på problemen? Sanningen är kort sagt att det är chefens ansvar att se till att alla trivs och mår bra, och det är enligt Arbetsmiljölagen som man kan läsa i sin helhet hos Arbetsmiljöverket här. Något att fokusera på som chef är därför att öka trivseln på arbetsplatsen och hur man kan gå tillväga för att göra detta finns en hel del teorier om men den enkla sanningen är att det främst är tre saker man ska fokusera på och dessa är: individens unika behov och den fysiska och psykiska arbetsmiljön.