Skapa en budget!

Det absolut enklaste sättet att få en överblick över sina inkomster är att skapa en ordentlig och överskådlig budget.

”När du gör en budget skriver du ned alla dina inkomster och utgifter och jämför dem. Med en budget får du överblick över vad du gör med dina pengar och kan lättare förändra din ekonomi om det behövs.” läs mer.

Många svenskar lever i dagsläget i tron om att de har en mer extensiv budget att röra sig med än vad de faktiskt har och många tvingas därför ta smålån lite varstans ifrån för att få sin ekonomi att gå ihop. Dock kan man med en enkel sammanställning av sina inkomster göra en bra och överskådlig budget att leva efter så slipper man alla finansiella problem.

551877-finance-strategyHur gör man en bra budget?

Det lättaste steget att börja med är att göra en snabb sammanställning av sin totala inkomst tillsammans med sina totala utgifter och sedan bena ut vilka utgifter som är fasta kontra rörliga. Sedan är det bara att jämföra inkomsten med de fasta utgifterna för att på så vis se det totala överskottet. Sålunda är detta överskott de finansiella medel som man har att röra sig med under månaden. Dock är inte budgeten slutförd ännu. Nästa steg är att räkna in alla rörliga utgifter såsom impulsköp och annan shopping. Vad många nu ser är att det är dessa utgifter som skapar disharmoni i finanserna och således kan tillskrivas vara boven i dramat när det kommer till ens ekonomi. Därför är det dags att göra en avvägning om vad man kan ta bort eller minska från dessa utgifter för att på så viss rädda en dalande ekonomi eller även i vissa extrema fall förhindra en personlig konkurs. Ställ därefter upp alla uträkningar och gör ett tydligt diagram med vilka pengar som ska gå vart så har du sedan en fastställd budget att hålla dig inom.