Reklamskylt vid väg

Att sätta upp reklamskyltar vid väg kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Det är inte ett helt okomplicerat område och det är viktigt att följa reglerna, som är till för att inte skapa olyckor i trafiken. Det är kommunen som i slutändan ansvarar för att det inte finns trafikfarliga skyltar längs våra vägar. 

Skyltab har ett enastående sortiment av alla tänkbara skyltar. De säljer gatupratare, skyltskåp, beachflaggor och griffeltavlor för att bara nämna en den av deras urval. När man ska arrangera en bra skyltning är det mycket viktigt att man ser över vilka regler som gäller. Det är till exempel inte helt tillåtet att ställa ut en gatupratare lite var man vill, man måste ta hänsyn till fotgängare och folk med rullator och rullstol.

Skylta enligt regler

Dålig publicitet är inte direkt vad du vill få ut av din skyltning, därför är det viktigt att du följer de föreskrifter som finns. Det är enkelt att hitta vilka regler som gäller när det kommer till skyltning, ett exempel är Länsstyrelsen i Skåne som på ett mycket enkelt sätt beskriver vad det är för regler som gäller vid skyltning intill trafiken. Vill du sätta upp en skylt inom 50 meter från ett vägområde krävs ett tillstånd, och en ansökan ska innehålla:

  • En redogörelse för vad skylten ska innehålla
  • Måttangivelser
  • Hur den ska sättas upp
  • Utformning med bilder, typsnitt
  • Karta där skyltens önskade placering ska finnas tydligt markerad

När det gäller digitala skyltar intill vägkant är det mer komplicerat. Detta eftersom man menar att det stör trafiken och gör att blicken hamnar på skylten snarare än på vägen. Läs om en sådan händelse i Sydöstran som fick en anmälan.

Det är kommunen som ansvarar för att det inte finns skyltar som stör trafiken. I Borgholm upptäckte man ett antal reklamskyltar intill vägkanten som inte hade ansökt om tillstånd och som Trafikverket menade äventyrade trafiksäkerheten. Man upptäckte också att kommunen inte hade agerat i frågan.

Se alltid till att din skyltning följer alla regler. Det är tråkigt om ens skyltning åker på böter, inte minst eftersom det är dålig publicitet för ditt företag. Lycka till!