Recession och arbetsmarknaden

Är du en egenföretagare som är nervös inför eventuellt kommande lågkonjunktur? Du är inte ensam om att känna oro och osäkerhet.

eget företagOavsett om du syns på rätt ställen, med rollups med egen design, eller på Instagram är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända i framtiden, inom bara några månader. Nämligen lågkonjunktur och sämre tider. Något som allt fler oroar sig över, inte minst de som har mindre företag och är starkt beroende av andras konsumtion.

Var beredd på sämre tider som egenföretagare

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa vad experten Ann Grevelius tänker kring den annalkande lågkonjunkturen:

– Det gäller att rusta sig för sämre tider. I dag är vi på väg in i en global lågkonjunktur, där det med stor sannolikhet kommer att bli tuffare att resa riskkapital och att bygga bolag  (Ann Grevelius till Svenska Dagbladet)

Samtidigt är optimismen hos e-handlare hög, där många förutspår bättra försäljning och ett högra antal anställda. Ekonomin är svår att utläsa ibland, inte minst avmattningsfasen som pågår strax innan en lågkonjunktur. Det kan gå snabbt när det väl slår till. Mer om detta går det att läsa om i en artikel om konjunktursvängningar i Aftonbladet.

Fortfarande het arbetsmarknad

I Göteborgs-Posten skrivs det om hur det finns flera tecken på en kommande lågkonjunktur – men att arbetsgivare trots detta skriker efter arbetskraft. Samtidigt är det olika beroende på var i Sverige man bor, om det finns jobb eller inte. Det tycks inte vara en lika het arbetsmarknad i Mellansverige längre, liksom heller inte i Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, samt i Västsverige. I dessa delar av landet pekar trenden nedåt för jobb. Handeln är den bransch där det ser minst optimistiskt ut för företagare.