Öppet landskap inte alltid ultimat

Flytten till kontorslandskap fortsätter och många har dessutom flexibla arbetsplatser i landskapet. Men det har länge saknats forskning kring hur landskapen påverkar hälsa, arbetstrivsel och effektivitet. Aram Seddigh, doktorand vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och leg. psykolog inom arbetspsykologi, började forska kring kontorslandskap våren 2011.

Så inleds en artikel vilken handlar om att jobba och arbeta på kontor med öppna landskap. Öppna landskap innebär att man inte har några väggar, och alla sitter i samma rum. Detta kan ju tänkas vara praktiskt, på många sätt och vis. Man ser ser varandra hela tiden och det är enkelt att kommunicera och så vidare. Men, i artikeln framgår det att det finns många nackdelar med detta öppna också. Det har nämligen visat sig att vi blir stressade av denna miljö, och att vi är i behov av att kunna stänga om oss. Nu är det ju dock så att det finns faktiskt en möjlighet till att ha det öppet, men även ge de arbetande ett “eget” område så att säga. Att köpa in  nya receptionsdiskar till kontoret gör att det lättare går att möblera, samtidigt som man hela tiden kan vara i samma rum. I artikeln framgår det också att, även om konflikter inte uppstår på grund av det öppna landskapet, så sprids de lättare. När en tänker på detta är det så klart logiskt. Vi är ju alla människor och det är inte konstigt om vi märker av att det blir irritation, speciellt inte om det är i samma rum. Och detta märks nog säkerligen även om inga ord utbyts med varandra.