Handelskrig kan få konsekvenser

Analytiker börjar frukta en ny våg av handelsprotektionism. I värsta fall utbryter ett handelskrig som får förödande konsekvenser för världsekonomin. Kommer det bli lika illa som finanskrisen 2008? Hur ska man agera som företagare?

Bakgrunden är att Trump har infört nya tullar på stål och aluminium. Med handelsprotektionism menas att länder försöker skydda sin egen handel på bekostnad av andra länder, genom just tullar. Resultatet brukar bli att de länder som får sin export saboterad hämnas genom att ge tillbaka med samma mynt. Sedan andra världskriget har man trott starkt på frihandel som ett recept på ekonomisk tillväxt, men nu börjar alltså vissa ledare med Trump i spetsen att ifrågasätta avtal som funnits på plats under lång tid. Nu undrar många om det är dags att kontakta sin redovisningsbyrå, såsom https://www.modernekonomi.se/, och börja förbereda ekonomin för sämre tider. Låt oss reda ut vad experterna säger.

Blir det lika illa som under finanskrisen 2008?

När Världsbanken nyligen utredde frågan kom de fram till att ett handelskrig skulle ge “allvarliga konsekvenser”, särskilt för tillväxt och utvecklingsländer. Skulle alla utnyttja de nivåer som faktiskt är tillåtna för tullar, skulle världshandeln gå ner omkring 9%. Den enda nutida referenspunkten är den stora finanskrisen som inträffade med början 2008. Många exportberoende företag hade en svår tid, både i Sverige och utomlands.

Andra analytiker menar att flera experter agerar domedagsprofeter likt efter förra krisen. Trump vill utöva press för att komma till rätta med ett stort handelsunderskott, men de har redan förutsett en lång kedja av motåtgärder som antagligen aldrig kommer inträffa. Några enskilda höjningar av tullar ska inte tas som ett hot mot ett helt ekonomiskt system. Även USA har gått starkt, vilket gör att de har mycket att förlora. En mer trolig konsekvens är att EU, Kina, Kanada, Japan och övriga länder istället fördjupar sitt samarbete och värnar om sina handelsavtal för att skydda dem.

Hur ska man agera som företagare?

Än så länge är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser. Vissa orosmoln finns på himlen. Dock tyder ingenting i skrivande stund på att en finanskris är nära förestående. Den egna tillväxten blir lidande om man börjar hålla tillbaka investeringar, så det bästa rådet är att driva verksamheten som vanligt, men åtminstone se över beredskapen för sämre tider. För alla företag är det smart att ha en ekonomisk buffert för att kunna hantera svängningar i ekonomin.