För många möten

Den som arbetar på kontor eller liknande vet att arbetsdagen ofta är fylld av möten. Detta gäller framförallt för chefer. Chefer tycker generellt att de har alldeles för många möten och att de sällan är effektiva och meningsfulla.

Möten är viktiga för svenska företagare. De är till och med så viktiga att vissa anlitar utomstående företag som hjälper till med mötesbokningen. Allt för att mötet ska flyta på så bra som möjligt och verkligen bli bra. Men ibland kan det faktiskt bli lite väl mycket möten, som i slutändan gör företaget mindre effektivt.

Har för många möten268883-business-discussion

Framförallt är det cheferna som har lite för många möten och enligt en undersökning tycker fyra av tio chefer att de har för många möten. En fjärdedel av cheferna har så mycket som 11 möten varje vecka. Ungefär lika många säger att de lägger åtminstone 16 timmar i veckan på att vara på möten. De flesta av dessa möten är inte ens bra, utan hälften av cheferna anser att mötena bara är effektiva ibland. På grund av detta har nästan alla chefer som deltar i undersökningen någon gång helt struntat i mötet. För att undvika att man skippar möten för att de inte är meningsfulla, kan man se till att alltid formulera ett syfte med mötet för att förstå varför man är där.

Blir stressade och frustrerade

Ytterligare en anledning till att många chefer struntar i möten är för att de inte hinner förbereda sig för ett nytt möte eller sammanfatta ett möte som de redan haft. Av detta blir cheferna både stressade och frustrerade. Men experter tror att mycket av problemet ligger hos cheferna själva. Exempelvis är det många chefer som svarar att de ofta tittar i mobilen på mötena. Då är det inte speciellt konstigt att mötena blir ineffektiva, eftersom chefen inte ens är närvarande. Läs mer.