BNI

BNI står för Business Network International, och är världens största affärsnätverk. Organisationen består av 6800 medlemsföreningar i 45 länder runt om i världen, med sammanlagt 150 000 medlemmar.

Den vägledande tanken med BNI är att samla företagare som är aktiva inom olika områden, och att dessa ska ”dela med sig” av sina kunder inom nätverket. För att upptas som medlem i en förening måste man vara aktiv inom ett affärsområde som ingen annan som redan är medlem i föreningen är. En medlem per bransch, är ledordet. Den sökande måste dock gå igenom en ansökningsprocess. Inom föreningarna råder en anda av altruism, eller kanske snarare av etisk altruism. Det handlar om att vidarebefordra kunder och klienter från sitt eget företag till de andra medlemmarna. På detta sätt kommer också kunderna till den enskilde företagaren. 2012 hade 7,1 miljoner affärer kommit till stånd genom nätverket, och värdet av dessa affärer uppgick till 3,3, miljarder dollar. Enbart i det svenska BNI, som har 2500 medlemmar, förmedlades 50 000 referenser, alltså affärsmöjligheter, under samma år. Värdet på de affärer som förmedlades i Sverige uppgår till ungefär 1 miljard kronor.

BNI i Sverige

Just att BNI är ett världsomspännande nätverk kan vara en stor fördel. Turismen blir en allt viktigare näring i Sverige, inte minst i glesbygden. Ett av de bästa exemplen är ishotellet i Jukkasjärvi, som blivit känt över hela världen. Ishotellet är medlem i BNI, vilket gör att man kan få rekommendationer inte bara från andra medlemmar i nätverket i norr, utan även i övriga Sverige, och utomlands. Tack vare medlemskapet i BNI ökar sannolikheten att utländska företag förlägger sin konferens till Jukkasjärvi, och när de väl är där kanske de väljer att även göra affärer med andra lokala näringsidkare. Just entreprenörskap och nätverkande i glesbygd är något som Ivan Misner, grundare av BNI, brinner för. Därför är det heller inte konstigt att han har besökt ishotellet.