Arbetsplatsen – låt alla känna sig välkomna

En arbetsplats måste vara tillgänglig för alla, kunder som anställda. Detta är inte bara en lag utan även en självklarhet, åtminstone borde det vara det. Anpassa arbetsplatsen med ramper, dörrautomatik och förenklingar så att även rörelsehindrade kan komma och gå som de vill.

Dörrautomatik är en av de enklaste metoderna för att anpassa en arbetsplats eller en lokal. Att ha dörrar som öppnar sig automatiskt underlättar för den som sitter i rullstol, och det fungerar även bättre när leverantörer och fraktbolag kommer med varor eftersom de slipper använda händerna för att öppna dörrar. Läs mer på https://www.sectragon.com/tjansten/dorrautomatik/ hos Sectragon och synka dina system med både larm och dörrautomatik.

Håll kontoret öppet för alla!

Det talas mycket om mångfald på arbetsplatser och att alla ska ha samma rätt att komma in i samhället. Med det sagt bör även funktionshindrade kunna arbeta som sig bör. I värsta fall kan en arbetsgivare bli åthutad om hen inte bryr sig om att låta alla få tillgänglighet till lokalerna, det vill säga dem som har behörighet dit. Tänk också på att du kan gå miste om en riktigt bra affärsdeal om du inte tänker på att anpassa arbetsplatsen. En rik kund som blir funktionshindrad kanske inte längre vill göra affärer med dig om du inte tänker utanför ramarna för att gynna mångfalden.

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Att anpassa är inte alls svårt, vare sig digitalt eller på annat sätt. Det kan också vara skönt för alla på jobbet att slippa öppna dörrar till höger och vänster om du installerar dörrautomatik. En riktigt bra lösning!