Varför behövs affärsnätverk?

Det talas allt mer om nätverk i våra dagar. Ofta handlar det om digitala nätverk, inte minst trådlösa nätverk som låter oss använda tjänster som Twitter och Facebook var vi än befinner oss.

Men det finns även många andra typer av nätverk. Det blir allt vanligare att olika typer av politiska aktioner utförs av löst sammansatta nätverk, där medlemmarna organiserar sig kring olika enskilda frågor.

Men inte minst blir det vanligare och vanligare med affärsnätverk. Sådana nätverk kan se ut på många olika sätt. Bland småföretagare i ett område är det vanligt att gå samman, och erbjuda rabatter till den kund som väljer att anlita någon av företagarna i nätverket. Det kan gå till så här:

  1. Familjen Johansson flyttar till ett nytt område, efter att ha köpt ett hus av mäklaren Andersson.
  2. Rörmokaren Petterson, som ingår i samma nätverk som Andersson, erbjuder familjen 10 % rabatt på VVS-arbeten, eftersom de har anlitat Andersson.
  3. Bilmekanikern Lundström ger familjen ett liknande erbjudanden. Lundström ingår nämligen också i nätverket.

Fördelar med ett nätverk

För de företagare som ingår i nätverket kan den här typen av samarbeten ge stora synergieffekter. Om mäklare Andersson lämnar Lundströms och Pettersons visitkort hos familjen Johansson, och informerar om deras erbjudanden, sparar dessa företagare in på sin marknadsföring. För småföretag är tid och pengar nästan alltid samma sak, och tid som sparas in kan ofta räknas in som en ekonomisk vinst. Inte minst kan det tjäna som en kvalitetsstämpel att ingå i ett nätverk. Om familjen är nöjd med rörmokarens tjänster ökar sannolikheten att de även kommer att anlita bilmekanikern.

Tätheten av affärsnätverk varierar i olika delar av landet. På vissa orter tjänar organisationer som Rotary, eller kanske t.o.m. den lokala scoutkåren, som affärsnätverk i praktiken. För den näringsidkare som är nyinflyttad kan det då vara viktigt att komma in i ett sådant nätverk. Den som inte är intresserad av klubbverksamhet eller friluftliv kan se sig tvungen att bita i det sura äpplet. Som tur är inser allt fler värdet av renodlade affärsnätverk, och det blir allt vanligare att kommuner själva skapar forum för samarbete mellan näringsidkare. Samarbetet blir mest effektivt när det enbart är inriktat på affärer.